Thi lấy chứng chỉ Cambridge

  • Là một trong những kỳ thi phổ biến nhất trên thế giới nhằm đánh giá khả năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh của trẻ.
  • Chứng chỉ Cambridge được công nhận tại 145 Quốc gia và 25.000 trường Đại học, Cao đẳng, Tổ chức trên khắp thế giới, đồng thời là điều kiện bắt buộc hoặc ưu tiên với học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở khi muốn chuyển tiếp sang học chương trình tiếng Anh tăng cường.